Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN HSV KLOKKEWEEL 

HSV Klokkeweel is gevestigd te Hoogkarspel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37103545. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV Klokkeweel verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 HSV Klokkeweel verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a.zich inschrijft / aanmeldt als lid van HSV Klokkeweel;
b.zich inschrijft voor een door HSV Klokkeweel georganiseerd evenement of aangeeft daarvan op de hoogte te willen worden gehouden (zoals de familievisdag, jeugdcursus, e.d.);
c.contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, Facebook, telefonisch e.d.).

1.2 HSV Klokkeweel verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a.Voorletters, voornaam en achternaam;
b.geboortedatum;
c.adres;
d.e-mailadres;
e.telefoonnummer;
f.leeftijd;
g.geslacht;
h.rekeningnummer(s);
i.het lidmaatschap(snummer) van de hengelsportvereniging;
j.en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
k.browsercookies;
l.uitslagen van viswedstrijden.

1.3 HSV Klokkeweel kan deze gegevens gebruiken voor:

•het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten en het VISBLAD;
•beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
•voorlichting (informatievoorziening);
•publicatie van uitslagen van door HSV Klokkeweel georganiseerde evenementen (op de website, Facebook, in het dorpsblad De Rotonde in Hoogkarspel);
•Prijsuitreiking competities;. 

1.4 Bewaartermijn gegevens
Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Dit betekent:
  • uiterlijk 3 maanden na beeindiging van uw lidmaatschap, worden gegevens verwijderd.
  • niet leden: uiterlijk 13 maanden nadat het evenement waarvoor we uw gegevens nodig hadden is verstreken, worden deze verwijderd (zodat we nog aan kunnen geven wie het voorgaande jaar een wedstrijd wonnen).

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met HSV Klokkeweel via telefoonnummer 06-41042988 of per e-mail: visclubhoogkarspel@quicknet.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop HSV Klokkeweel persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die HSV Klokkeweel met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV Klokkeweel.


3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 HSV Klokkeweel zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 HSV Klokkeweel treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.


4. DERDEN

4.1 HSV Klokkeweel kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

•Hengelsportfederatie Midwest Nederland waarvan HSV Klokkeweel lid is;
•Sportvisserij Nederland waarvan HSV Klokkeweel lid is;
•NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland en daardoor HSV Klokkeweel lid is;
•personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 HSV Klokkeweel verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV Klokkeweel daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5. WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Hoogkarspel, maart 2018